Dostępne kursy

  Akademia Managera to interdyscyplinarny kurs z zakresu szeroko rozumianych kompetencji kluczowych i niezbędnych do wykonywania działań o charakterze zarządczo-managerskim. To syntetyczny opis wiedzy i informacji na temat przywództwa, zarządzania zmianą, zarządzania czasem, zarządzania projektowego czy szeregu tzw. kompetencji miękkich w jakie powinien być wyposażony manager na miarę XXI wieku. Do tych kompetencji zaliczamy m.in. asertywność, umiejętność przewodzenia grupie, podejmowania decyzji i działania pod presją czasu, skutecznego radzenia sobie ze stresem czy savoir-vivre. Całość materiału uzupełniają zagadnienia z zakresu kreatywności oraz planowania rozwoju osobistego i zawodowego. Najważniejszym celem kursu z przedmiotu Akademia Managera jest zdobycie ogólnej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji do podejmowania działań charakterystycznych dla lidera, na różnych poziomach zarządzania. Dla ułatwienia przyswojenia treści, materiał okraszono licznymi grafikami obrazującymi prezentowane treści oraz opatrzono przykładami z życia codziennego.  

   Akademia Managera to interdyscyplinarny kurs z zakresu szeroko rozumianych kompetencji kluczowych i niezbędnych do wykonywania działań o charakterze zarządczo-managerskim. To syntetyczny opis wiedzy i informacji na temat przywództwa, zarządzania zmianą, zarządzania czasem, zarządzania projektowego czy szeregu tzw. kompetencji miękkich w jakie powinien być wyposażony manager na miarę XXI wieku. Do tych kompetencji zaliczamy m.in. asertywność, umiejętność przewodzenia grupie, podejmowania decyzji i działania pod presją czasu, skutecznego radzenia sobie ze stresem czy savoir-vivre. Całość materiału uzupełniają zagadnienia z zakresu kreatywności oraz planowania rozwoju osobistego i zawodowego. Najważniejszym celem kursu z przedmiotu Akademia Managera jest zdobycie ogólnej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji do podejmowania działań charakterystycznych dla lidera, na różnych poziomach zarządzania. Dla ułatwienia przyswojenia treści, materiał okraszono licznymi grafikami obrazującymi prezentowane treści oraz opatrzono przykładami z życia codziennego.  

    Akademia Managera to interdyscyplinarny kurs z zakresu szeroko rozumianych kompetencji kluczowych i niezbędnych do wykonywania działań o charakterze zarządczo-managerskim. To syntetyczny opis wiedzy i informacji na temat przywództwa, zarządzania zmianą, zarządzania czasem, zarządzania projektowego czy szeregu tzw. kompetencji miękkich w jakie powinien być wyposażony manager na miarę XXI wieku. Do tych kompetencji zaliczamy m.in. asertywność, umiejętność przewodzenia grupie, podejmowania decyzji i działania pod presją czasu, skutecznego radzenia sobie ze stresem czy savoir-vivre. Całość materiału uzupełniają zagadnienia z zakresu kreatywności oraz planowania rozwoju osobistego i zawodowego. Najważniejszym celem kursu z przedmiotu Akademia Managera jest zdobycie ogólnej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji do podejmowania działań charakterystycznych dla lidera, na różnych poziomach zarządzania. Dla ułatwienia przyswojenia treści, materiał okraszono licznymi grafikami obrazującymi prezentowane treści oraz opatrzono przykładami z życia codziennego.  

     Akademia Managera to interdyscyplinarny kurs z zakresu szeroko rozumianych kompetencji kluczowych i niezbędnych do wykonywania działań o charakterze zarządczo-managerskim. To syntetyczny opis wiedzy i informacji na temat przywództwa, zarządzania zmianą, zarządzania czasem, zarządzania projektowego czy szeregu tzw. kompetencji miękkich w jakie powinien być wyposażony manager na miarę XXI wieku. Do tych kompetencji zaliczamy m.in. asertywność, umiejętność przewodzenia grupie, podejmowania decyzji i działania pod presją czasu, skutecznego radzenia sobie ze stresem czy savoir-vivre. Całość materiału uzupełniają zagadnienia z zakresu kreatywności oraz planowania rozwoju osobistego i zawodowego. Najważniejszym celem kursu z przedmiotu Akademia Managera jest zdobycie ogólnej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji do podejmowania działań charakterystycznych dla lidera, na różnych poziomach zarządzania. Dla ułatwienia przyswojenia treści, materiał okraszono licznymi grafikami obrazującymi prezentowane treści oraz opatrzono przykładami z życia codziennego.  

      Akademia Managera to interdyscyplinarny kurs z zakresu szeroko rozumianych kompetencji kluczowych i niezbędnych do wykonywania działań o charakterze zarządczo-managerskim. To syntetyczny opis wiedzy i informacji na temat przywództwa, zarządzania zmianą, zarządzania czasem, zarządzania projektowego czy szeregu tzw. kompetencji miękkich w jakie powinien być wyposażony manager na miarę XXI wieku. Do tych kompetencji zaliczamy m.in. asertywność, umiejętność przewodzenia grupie, podejmowania decyzji i działania pod presją czasu, skutecznego radzenia sobie ze stresem czy savoir-vivre. Całość materiału uzupełniają zagadnienia z zakresu kreatywności oraz planowania rozwoju osobistego i zawodowego. Najważniejszym celem kursu z przedmiotu Akademia Managera jest zdobycie ogólnej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji do podejmowania działań charakterystycznych dla lidera, na różnych poziomach zarządzania. Dla ułatwienia przyswojenia treści, materiał okraszono licznymi grafikami obrazującymi prezentowane treści oraz opatrzono przykładami z życia codziennego.  

       Akademia Managera to interdyscyplinarny kurs z zakresu szeroko rozumianych kompetencji kluczowych i niezbędnych do wykonywania działań o charakterze zarządczo-managerskim. To syntetyczny opis wiedzy i informacji na temat przywództwa, zarządzania zmianą, zarządzania czasem, zarządzania projektowego czy szeregu tzw. kompetencji miękkich w jakie powinien być wyposażony manager na miarę XXI wieku. Do tych kompetencji zaliczamy m.in. asertywność, umiejętność przewodzenia grupie, podejmowania decyzji i działania pod presją czasu, skutecznego radzenia sobie ze stresem czy savoir-vivre. Całość materiału uzupełniają zagadnienia z zakresu kreatywności oraz planowania rozwoju osobistego i zawodowego. Najważniejszym celem kursu z przedmiotu Akademia Managera jest zdobycie ogólnej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji do podejmowania działań charakterystycznych dla lidera, na różnych poziomach zarządzania. Dla ułatwienia przyswojenia treści, materiał okraszono licznymi grafikami obrazującymi prezentowane treści oraz opatrzono przykładami z życia codziennego.  

        Akademia Managera to interdyscyplinarny kurs z zakresu szeroko rozumianych kompetencji kluczowych i niezbędnych do wykonywania działań o charakterze zarządczo-managerskim. To syntetyczny opis wiedzy i informacji na temat przywództwa, zarządzania zmianą, zarządzania czasem, zarządzania projektowego czy szeregu tzw. kompetencji miękkich w jakie powinien być wyposażony manager na miarę XXI wieku. Do tych kompetencji zaliczamy m.in. asertywność, umiejętność przewodzenia grupie, podejmowania decyzji i działania pod presją czasu, skutecznego radzenia sobie ze stresem czy savoir-vivre. Całość materiału uzupełniają zagadnienia z zakresu kreatywności oraz planowania rozwoju osobistego i zawodowego. Najważniejszym celem kursu z przedmiotu Akademia Managera jest zdobycie ogólnej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji do podejmowania działań charakterystycznych dla lidera, na różnych poziomach zarządzania. Dla ułatwienia przyswojenia treści, materiał okraszono licznymi grafikami obrazującymi prezentowane treści oraz opatrzono przykładami z życia codziennego.  

         Autor kursu: doc. Przemysław Ziółkowski